Iris

er eit system for hendingar og driftsmeldingar for dei digitale løysingane og nettsidene som STAF leverer.

Dette er kun første versjon!

Vi er interessert i å høyre om dine erfaringar – kva fungerer bra og mindre bra?

Innspela vil vi ta inn i arbeidet med å videreutvikle IRIS.