Iris

er eit system for hendinger og driftsmeldinger for dei digitale løysingane og nettsidene som STAF leverer.

Driftsmeldinger til applikasjoner treng ikkje oppdaterast sjølv om meldinger eller utforming blir endra.

Dette er kun første versjon!

Vi er interessert i å høyre om dine erfaringer – kva fungerer bra og mindre bra?

Innspillene vil vi ta inn i arbeidet med å videreutvikle IRIS.